33ste Woensdagavond         
Zeilcompetitie voor open boten en scherpe jachten.

Beste zeilers,

Het is weer  zover dat we aan het voorjaar moeten denken hoe we onze woensdagavond wedstrijden gaan organiseren. Ons voorstel is om de eerste wedstrijd te laten plaats vinden op 24 april. De laatste wedstrijd wordt op 25 september gehouden.
Vanaf  24 april tot en met 21 aug. wordt tot 21.00 uur gevaren.  Vanaf  28 augustus tot  en met 25 september wordt tot 20.30 gevaren. Op zaterdag 5 oktober houden we weer een mosselrace.
Voor jullie informatie: De zomertijd begint op 31 maart  en eindigt op 27 oktober.

Daarom nodigen wij u, met uw bemanning, uit om deel te nemen aan de gebruikelijke vergadering op 20 maart woensdagavond om 20.00 uur in het clubhuis van  W.S.V. “De Eendracht” De locatie van ons tijdelijk clubhuis is Oostmaat 7 te Spakenburg . Iedereen is welkom ook uw bemanning, behalve een pintje drinken en over zeilen kletsen gaan we het hebben over:

Ÿ
Introductie woensdag avond voor nieuwe deelnemers.
Ÿ
Invullen en verzamelen van de inschrijfformulieren.
Ÿ
 Presentje bezetting bar achter de kantine. (Henk Kroon/Bert Koelewijn)
Ÿ
 Nautischfonds Kankerpatiënten  Nederland.
Ÿ
 Start procedure, te varen baan en registratie finish en wedstrijd reglement op woensdagavond.
Ÿ
 Bijsturen van de handicaps voor de woensdagavond. Een voorstel over de handicaps is bij deze uitnodiging toegevoegd.
           Men kan vooraf hierop reageren via email en dan wordt het in de commissie besproken en passen we eventueel de handicaps             aan. Email-adres voor reactie op de handicaps: hstelten@kpnmail.nl
Ÿ
 Financiën 2012/begroting 2013
Ÿ
 Kas controle. (Eerste in Klasse A, eerste in Klasse B bij geen vrijwilligers).
Ÿ
 Overzicht protesten 2011 van protest commissie.
Ÿ
 Uitdelen wisselbekers
Ÿ
 Uitnodiging Eemdelta /Wedstrijdkalender  Randmeer
Ÿ
 Rond vraag

Met vriendelijke groet,

Bert, Henk en Hans.